__
    /\ \ 
   / \ \
   / /\ \ \
  / / /\ \ \
  / / /__\_\ \
 / / /_______ \
 / / ________/\_\
 \/_/    \/_/

d2FudCB0byB3b3JrIHdpdGggYSBraWNrLWFzcyB0ZWFtPyBkZXZlbG9wZXJzQGFybi5jb20=